Zastępują włókna azbestowe, mineralne, bawełniane, itp. Zaletą ich jest dobra izolacyjność, doskonała dźwiękochłonność, odporność na zakażenia biologiczne (bakterie, grzyby, pleśń), odporność na procesy starzenia (w szczególności na degradację biologiczną i świetlną). Nie posiadają właściwości rakotwórczych i nie wydzielają substancji toksycznych.

Można je stosować jako materiał izolacji cieplnej i akustycznej w :

- budownictwie (przemysłowym, mieszkaniowym i gospodarczym)
- instalatorstwie cieplnym (rurociągi, kotły, piece)
- siłowniach, maszynowniach, przepompowniach

Ponadto, można je stosować jako filtry w oczyszczalniach ścieków i cementowniach oraz do wielu innych celów.


Item Title Item Title